خانم مهندس آمنه نادری متولد سال 1363 می باشد ایشان کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی است و در زمینه اخذ مجوز فعالیت می کند.

دکتر احمد علی ملانیا جلودار زاده 11 مرداد سال 1364 از ایران و مازندران و بابل می باشند.

جهت اخذ سند مالکیت و تغییر کاربری زمین می توانید با ایشان تماس بگیرید.

ما بصورت 24/7 در خدمت شما مشتریان محترم و گرامی خواهیم بود.